Nazwa pełna

"AQUER" MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000260525

NIP

8681625968

REGON

851729096

Adres siedziby

232, Mikluszowice, 32-708 Dziewin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

18 lipca 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki w czynnośćiach zwykłego zarządu, uprawniony jest każdy ze wspólników samodzielnie; W czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu uprawnieni są łącznie dwaj wspólnicy.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6 mln zł

2020 r.

1,9 mln zł

2018 r.

12,6 tys. zł

2017 r.

5,6 mln zł

2016 r.

21 tys. zł

2015 r.

2 mln zł

2014 r.

51,2 tys. zł

2009 r.

17 tys. zł

2008 r.

1 mln zł

2007 r.

21,5 tys. zł

2007
2008
2009
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
21,5 tys. zł 1 mln zł 17 tys. zł 51,2 tys. zł 2 mln zł 21 tys. zł 5,6 mln zł 12,6 tys. zł 1,9 mln zł 6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,3 mln zł

5,7 mln zł

2007 - 2013

1

8,2 mln zł

1,7 mln zł

Łącznie

3

21,5 mln zł

7,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007