Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

1 942

Liczba organizacji

9,8 mld zł

Kapitalizacja

8,6 lat

Średni wiek organizacji

20,2 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • produkcję szkła i wyrobów ze szkła (np. szkła płaskiego, szkła gospodarczego, włókna szklanego, szkła technicznego),
  • produkcję wyrobów ceramicznych, ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych,
  • produkcję cementu oraz gipsu (jako surowców i wyrobów finalnych),
  • produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.