Działalność w zakresie architektury i inżynierii
Badania i analizy techniczne

7 256

Liczba organizacji

2,2 mld zł

Kapitalizacja

6,6 lat

Średni wiek organizacji

21,5 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,
  • działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,
  • badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.