Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

2 472

Liczba organizacji

4,7 mld zł

Kapitalizacja

8,4 lat

Średni wiek organizacji

15,5 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • produkcję maszyn i urządzeń, samodzielnie wykonujących czynności mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale lub wykonujących czynności takie, jak: chwytanie, zraszanie, ważenie lub pakowanie, włączając produkcję elementów mechanicznych do nich oraz produkcję specjalistycznych części zamiennych,
  • produkcję urządzeń przytwierdzonych na stałe, ruchomych lub przenośnych wykorzystywanych w przemyśle, budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie lub gospodarstwach domowych,
  • produkcję specjalistycznych urządzeń do transportu wewnętrznego pasażerów lub towarów,
  • produkcję pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez względu na to czy są one wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy nie, takie jak urządzenia stosowane w parkach rozrywki, kręgielniach, itp.

Dział ten nie obejmuje:

  • obróbki wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25,
  • produkcji aparatów i urządzeń kontrolnych, urządzeń informatycznych, instrumentów pomiarowych i kontrolnych, aparatury do dystrybucji i kontroli energii elektrycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 26 i 27,
  • produkcji urządzeń transportowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30.

Dział ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy produkcją maszyn specjalnego przeznaczenia, tj. maszyn do wyłącznego zastosowania w konkretnym przemyśle lub w małej grupie przemysłów, a produkcją maszyn ogólnego przeznaczenia tj. maszyn, które mają szerokie zastosowane w przemyśle.