Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,3 mln zł

5,7 mln zł

2007 - 2013

1

8,2 mln zł

1,7 mln zł

Łącznie

3

21,5 mln zł

7,4 mln zł