Działalność detektywistyczna i ochroniarska

2 277

Liczba organizacji

1 mld zł

Kapitalizacja

6,3 lat

Średni wiek organizacji

21,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • działalność usługową związaną z bezpieczeństwem, taką jak: działalność dochodzeniową i detektywistyczną,
  • działalność usługową związaną z ochroną i patrolowaniem;
  • działalność ochroniarską związaną z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy,
  • działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włącznie z ich sprzedażą, instalacją i naprawą, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą działalnością.