Działalność związana z zatrudnieniem

7 142

Liczba organizacji

544,5 mln zł

Kapitalizacja

4 lat

Średni wiek organizacji

29,3 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje działalności związane z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu pracy / agencji zatrudnienia. Dział ten obejmuje także działalności w zakresie udostępniania pracowników na określony czas w celu uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta oraz dostarczania innych pracowników.

Dział ten obejmuje:

  • wyszukiwanie i kierowanie do pracy personelu kierowniczego,
  • działalność agencji zajmujących się obsadą ról teatralnych.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności agentów występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.