Wynajem i dzierżawa

4 381

Liczba organizacji

6,2 mld zł

Kapitalizacja

5,1 lat

Średni wiek organizacji

20,7 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje wynajem lub dzierżawę aktywów materialnych i innych niż finansowe niematerialnych, włączając szeroki asortyment dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe, za opłatą za czasowy wynajem lub dzierżawę.

Dział ten jest podzielony na:

(1) wynajem pojazdów samochodowych,

(2) wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz artykułów użytku osobistego i domowego,

(3) dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając środki transportu,

(4) dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów.

Dział ten obejmuje tylko wynajem i dzierżawę (tzw. leasing operacyjny).

Dział ten nie obejmuje:

  • leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,
  • wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach według działalności na nich wykonywanej, np. w budownictwie (Sekcja F), transporcie (Sekcja H),
  • wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.