Działalność firm centralnych (head offices)
Doradztwo związane z zarządzaniem

26 127

Liczba organizacji

92,9 mld zł

Kapitalizacja

4,8 lat

Średni wiek organizacji

22,6 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,
  • działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.