Badania naukowe i prace rozwojowe

2 599

Liczba organizacji

1,8 mld zł

Kapitalizacja

5,4 lat

Średni wiek organizacji

21,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje następujące badania naukowe i prace rozwojowe:

  • badania podstawowe ? badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
  • badania stosowane ? badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,
  • prace rozwojowe - prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Dział ten nie obejmuje:

  • badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z.