Branże

Przeglądaj organizacje według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

673 847

Liczba organizacji

840 mld zł

Kapitalizacja

8,5 lat

Średni wiek organizacji

30,3 %

Udział kobiet w zarządach

C Przetwórstwo przemysłowe