Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

3 999

Liczba organizacji

917,2 mln zł

Kapitalizacja

5 lat

Średni wiek organizacji

29,9 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 69,
  • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
  • badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20.B,
  • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,
  • reklamy i badania rynku, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 73.