Wyszukuj organizacje przez nazwę, numer KRS, NIP, REGON lub powiązane osoby.
Wyszukuj osoby przez imię, nazwisko lub powiązane organizacje.
Sprawdzaj podstawowe informacje o organizacjach (adres, forma prawna, numery rejestrowe, kapitał zakładowy).
Upewnij się kto może reprezentować organizację, którą się interesujesz.
Sprawdzaj strukturę właścicielską spółek, tj. listę udziałowców i wspólników wraz z informacjami o liczbie oraz wartości ich udziałów.
Dowiedz się kto nadzoruje organizację, którą się interesujesz.
Sprawdzaj rodzaj i wysokość pomocy publicznej otrzymanej przez organizację.
Sprawdź jakie projekty, dofinansowane z budżetu UE, zostały zrealizowane przez organizację.
Nawiguj po sieci powiązań osobowych i kapitałowych.
Prześledź historię osób i podmiotów powiązanych z organizacją, którą się interesujesz.
Zobacz jak zmieniały się dane organizacji na przestrzeni czasu.
Skorzystaj z zaawansowanych funkcji wyszukiwarki KRS, aby znaleźć organizacje np. z konkretnej branży i/lub obszaru geograficznego.
Zweryfikuj numery rachunków bankowych zarejestrowane w białej księdze VAT.
Sprawdź zobowiązania publiczne, które mają organizacje, którymi się interesujesz.
Sprawdzaj informacje o zmianach umów, przekształceniach, likwidacjach, upadłościach i restrukturyzacjach.
Zidentyfikuj osoby, które decydują o działalności danego podmiotu gospodarczego.
Zweryfikuj czy organizacja jest czynnym, zwolnionym bądź niezarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przeglądaj decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące wybranej organizacji
Zobacz pełną strukturę działalności organizacji (według klasyfikacji PKD 2007
Pobierz odpis aktualny z KRS dla organizacji.
Pobieraj sprawozdania merytoryczne i finansowe (w tym Bilans, RZiS) dla organizacji.
Pobieraj sprawozdania merytoryczne i finansowe (w tym Bilans, RZiS) dla organizacji w formatach umożliwiających dalszą pracę z danymi w innych systemach informatycznych. Limit: 600 / miesiąc.
Znajdź organizacje o wybranym poziomie zatrudnienia. Sprawdź wielkość zatrudnienia dla wybranych organizacji.
Znajdź organizacje spełniające wybrane kryteria finansowe.
Przeglądaj dane i wskaźniki używane do profesjonalnej analizy finansowej
Eksportuj wyniki wyszukiwania do arkusza kalkulacyjnego.
Przeglądaj komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące wybranej organizacji
Zobacz dane kontaktowe organizacji (www, adresy e-mail, numery telefonów).
Pobierz odpis pełny z KRS dla organizacji.
Przeglądaj elektroniczne akta rejestrowe organizacji, którą się interesujesz.
Skopiuj tekst, zawierający niezbędne dane organizacji, który możesz wkleić do przygotowywanej umowy.

Dowiedz się więcej

API

Programistyczny dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

  • Importuj i przekształcaj dane z naszej wyszukiwarki KRS online do formy, której potrzebujesz.
  • Stwórz swój portal, apkę lub po prostu zaprojektuj spersonalizowany arkusz kalkulacyjny, odpowiadający Twoim potrzebom.
  • Uzyskaj dostęp do danych, pomagających zapewnić bezpieczeństwo Twoje i Twoich klientów.