Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych

8 735

Liczba organizacji

4,3 mld zł

Kapitalizacja

6 lat

Średni wiek organizacji

20,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,
  • naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • działalność agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,
  • hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,
  • mycie, polerowanie pojazdów samochodowych włączając motocykle itp.

 Dział ten nie obejmuje:

  • przedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.30.Z.