Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

11 796

Liczba organizacji

2,7 mld zł

Kapitalizacja

5,8 lat

Średni wiek organizacji

44,3 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,
  • przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,
  • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.
  • działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.