Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

6 957

Liczba organizacji

4,1 mld zł

Kapitalizacja

5,5 lat

Średni wiek organizacji

26 %

Udział kobiet w zarządach

<body><h2>73</h2>Dział ten obejmuje projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe. </body>