Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

30 336

Liczba organizacji

25 mld zł

Kapitalizacja

5,2 lat

Średni wiek organizacji

18,8 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,
  • budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.