Nazwa pełna

BAZALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000293010

NIP

6772302336

REGON

120591695

Adres siedziby

Weteranów 157, 05-250 Radzymin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 listopada 2007 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.04.2014

    Do

    01.04.2016

  • Od

    01.11.2020

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008