Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

4 080

Liczba organizacji

27,9 mld zł

Kapitalizacja

6,1 lat

Średni wiek organizacji

24,7 %

Udział kobiet w zarządach

<body><h2>52</h2>Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów. </body>