Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

31 547

Liczba organizacji

71,8 mld zł

Kapitalizacja

7,3 lat

Średni wiek organizacji

29 %

Udział kobiet w zarządach