Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

3 096

Liczba organizacji

394 mln zł

Kapitalizacja

4,9 lat

Średni wiek organizacji

32,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  •  utrzymanie porządku wewnątrz budynku,
  • sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów,
  • czyszczenie maszyn przemysłowych,
  • mycie pociągów, autobusów, samolotów itd.,
  • czyszczenie od wewnątrz cystern i tankowców,
  •  dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów itp.,
  • mycie butelek,
  • zamiatanie ulic, usuwanie śniegu i lodu,
  • działalność usługową związaną z zagospodarowywaniem terenów zieleni, włącznie z zaprojektowaniem krajobrazu i/lub budową pasaży, przejść dla pieszych, ścian oporowych, pomostów, płotów, stawów oraz podobnych konstrukcji.