Pozostałe górnictwo i wydobywanie

869

Liczba organizacji

2 mld zł

Kapitalizacja

8,2 lat

Średni wiek organizacji

18,1 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • wydobywanie kamienia,
  • bagrowanie nanosów rzecznych,
  • kruszenie i rozdrabianie skał,
  • wydobywanie soli.

Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji materiałów (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd.

Dział ten nie obejmuje:

  • przetwórstwa wydobytych surowców (z wyłączeniem kruszenia, mielenia, cięcia, czyszczenia, suszenia, sortowania i mieszania), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C.