Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

2 122

Liczba organizacji

4,1 mld zł

Kapitalizacja

7,6 lat

Średni wiek organizacji

21,2 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • produkcję wyrobów z drewna, takich jak: wyroby tartaczne, sklejka, fornir, opakowania drewniane, pokrycia podłogowe z drewna i korka, inne wyroby stolarskie i ciesielskie przeznaczone dla budownictwa oraz drewniane budynki prefabrykowane.

Produkcja wyrobów z drewna obejmuje następujące operacje: piłowanie, heblowanie, obróbkę mechaniczną, laminowanie i łączenie (klejenie) drewna, które może być następnie pocięte lub obrobione za pomocą tokarki lub innych narzędzi służących do obróbki drewna.

Drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego mogą być wstępnie oheblowane lub wygładzone i zmontowane w wyrób końcowy, np. opakowania drewniane.
W ramach niniejszego działu jednostki sklasyfikowane są przede wszystkim w oparciu o specyfikę produkowanych wyrobów, z wyłączeniem tartaków oraz jednostek zajmujących się konserwacją drewna.

Dział ten nie obejmuje:

  • produkcji mebli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 31.0,
  • montażu drewnianego wyposażenia itp., sklasyfikowanego w 43.32.Z, 43.33.Z, 43.39.Z.