Poprzednio

HENCZKE-BUDOWNICTWO

Nazwa pełna

HEMEX-BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000207775

NIP

7741009966

REGON

610224374

Adres siedziby

Stary Rynek 4, 09-402 Płock, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 maja 2004 r.

Kapitał zakładowy

620 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 11 sierpnia 2011 r.

    PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

786 zł

2006 r.

52,2 tys. zł

2005 r.

36,7 tys. zł

2005
2006
2010
36,7 tys. zł 52,2 tys. zł 786 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 908 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W PŁOCKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995