Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

8 453

Liczba organizacji

79,6 mld zł

Kapitalizacja

6,5 lat

Średni wiek organizacji

27,7 %

Udział kobiet w zarządach

64

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Uwaga:

Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach działu.

]]>