Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
Odzysk surowców

2 332

Liczba organizacji

5,7 mld zł

Kapitalizacja

7,9 lat

Średni wiek organizacji

19,2 %

Udział kobiet w zarządach