Nazwa pełna

WARSZAWSKIE CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000446849

NIP

5270001242

REGON

010060738

Data rejestracji

9 stycznia 2013 r.

Adres siedziby

Józefa I Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

1,5 tys. zł

2014 r.

469 zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 27 lutego 2018 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@CETE.TECHNOLOGY

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 35066 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012