Produkcja urządzeń elektrycznych

1 219

Liczba organizacji

13,6 mld zł

Kapitalizacja

8,6 lat

Średni wiek organizacji

16,6 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną,
  • produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
  • produkcję elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego,
  • produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

Dział ten nie obejmuje:

  • produkcji wyrobów elektronicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 26.