Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

5 539

Liczba organizacji

5,1 mld zł

Kapitalizacja

5,9 lat

Średni wiek organizacji

28,8 %

Udział kobiet w zarządach

<body><h2>66</h2>Dział ten obejmuje świadczenie usług objętych pośrednictwem finansowym lub ściśle z nim związanych, które jednak samo nie jest usługą finansową. </body>