Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 7 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

A.R.M. PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000334964

NIP

5222927875

REGON

141952010

Data rejestracji

18 sierpnia 2009 r.

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja zamków i zawiasów

 • Produkcja narzędzi

 • Produkcja pojemników metalowych

 • Produkcja opakowań z metali

 • Produkcja samochodów osobowych

 • Produkcja autobusów

 • Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

 • Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; Produkcja przyczep i naczep

 • Produkcja statków i konstrukcji pływających

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Naprawa i konserwacja maszyn

 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi

 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność klubów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność związana ze sportem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 18 sierpnia 2009 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 sierpnia 2009 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 18 sierpnia 2009 r.

  Od 13 stycznia 2012 r.

  PROKURA SAMOISTNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW