Opieka zdrowotna

7 801

Liczba organizacji

8,2 mld zł

Kapitalizacja

6,7 lat

Średni wiek organizacji

47,8 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
  • porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy,
  • praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną,
  •  praktykę pielęgniarek i położnych,
  • działalność paramedyczną.