Działalność wydawnicza

2 159

Liczba organizacji

1,1 mld zł

Kapitalizacja

7,3 lat

Średni wiek organizacji

24,5 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje wydawanie:

  • książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,
  • atlasów i map,
  • gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
  • książek telefonicznych i wykazów adresowych,
  • pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.

Dział ten nie obejmuje:

  • drukowania, sklasyfikowanego w 18.11.Z, 18.12.Z,
  • reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20.Z,
  • rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59,
  • produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59.