Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

777

Liczba organizacji

11,7 mld zł

Kapitalizacja

9,3 lat

Średni wiek organizacji

15,7 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje produkcję pojazdów samochodowych do przewozu osób lub towarów, z wyłączeniem motocykli, produkcję części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz produkcję przyczep i naczep.

Dział ten nie obejmuje:

  • konserwacji i naprawy pojazdów objętych niniejszym działem, sklasyfikowanych w 45.20.Z.