Administracja publiczna i obrona narodowa
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

68

Liczba organizacji

111 mln zł

Kapitalizacja

6,4 lat

Średni wiek organizacji

21,5 %

Udział kobiet w zarządach