Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

828

Liczba organizacji

3,6 mld zł

Kapitalizacja

6,4 lat

Średni wiek organizacji

16,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • produkcję sprzętu transportowego, takiego jak:
    • statki i łodzie,
    • lokomotywy kolejowe i tabor szynowy,
    • statki powietrzne i statki kosmiczne,
  • produkcję części do ww. sprzętu transportowego.