Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU

KRS

0000081242

NIP

5841066193

REGON

190056591

Adres siedziby

Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Koła Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Koło reprezentowane jest przez 2 osoby: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, bądź przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza. 2. Przy czynnościach prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz czynnościach prawnych powodujących zmianę składników majątkowych koło reprezentują dwie osoby wymienione w ust. 1 oraz główny księgowy koła. 3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie mogą pozostawać w związkach pokrewieństwa i powinowactwa.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,6 tys. zł

2021 r.

32 tys. zł

2020 r.

32,7 tys. zł

2019 r.

35,1 tys. zł

2018 r.

2,4 tys. zł

2017 r.

4,8 tys. zł

2016 r.

87,8 tys. zł

2015 r.

92,3 tys. zł

2010 r.

1,5 tys. zł

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tys. zł 92,3 tys. zł 87,8 tys. zł 4,8 tys. zł 2,4 tys. zł 35,1 tys. zł 32,7 tys. zł 32 tys. zł 3,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

353,1 tys. zł

297,6 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.PSONI.GDA.PL

Adres e-mail

BIURO@PSONI.GDA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 774 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU - I WYDZIAŁ CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002