Działalność organizacji członkowskich

101

Liczba organizacji

25,3 mln zł

Kapitalizacja

7 lat

Średni wiek organizacji

22,9 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • działalność organizacji, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Działalność tych organizacji może przynosić korzyści również osobom, które nie są ich członkami.

Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, to jest: interesom pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9).

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności komercyjnej prowadzonej przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej klasyfikacji (np. w zakresie edukacji - odpowiednie podklasy Sekcji P, a w zakresie opieki zdrowotnej - odpowiednie podklasy Sekcji Q).