Transport lądowy oraz transport rurociągowy

15 881

Liczba organizacji

23 mld zł

Kapitalizacja

4,8 lat

Średni wiek organizacji

22,9 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • przewóz pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,
  • transport rurociągowy.