Nazwa pełna

FUNDACJA EKONOMICZNA POLSKA-AFRYKA WSCHODNIA

KRS

0000264206

NIP

7010049767

REGON

140707001

Adres siedziby

Rękasa 1, 05-430 Celestynów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

20 września 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006