Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 5 maja 2020 r.

Nazwa pełna

PIAST EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000476386

NIP

6462931428

REGON

243332969

Data rejestracji

12 września 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

31. 05. 2019r. , rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji - uchwała nr 8 zgromadzenia wspólników spółki, akt notarialny z dnia 31. 05. 2019r. Rep. A nr 3540/2019, kancelaria notarialna hanna prus-głowacka, notariusz wojciech wypych notariusz spółka cywilna w warszawie ul. Jana pawła ii nr 70 lok. 5

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Przedmiot pozostałej działalności
  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  • Działalność wydawnicza

  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

  • Wynajem i dzierżawa

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Sprawozdanie za rok 2018
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014