Nazwa pełna

PIAST EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000476386

NIP

6462931428

REGON

243332969

Data rejestracji

12 września 2013 r.

Data ostatniej zmiany

1 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Nowokościelna 35, 43-100 Tychy, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Przedmiot pozostałej działalności
  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  • Działalność wydawnicza

  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Wynajem I dzierżawa

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony do reprezentacji jest jeden członek zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014