Nazwa pełna

PIAST EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000476386

NIP

6462931428

REGON

243332969

Adres siedziby

Nowokościelna 35, 43-100 Tychy, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Przedmiot pozostałej działalności
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Działalność wydawnicza

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

100 tys. zł

Wartość udziałów objętych za aport
 • 100 000,00 ZŁ

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony do reprezentacji jest jeden członek zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 06. 07. 2017r. , rep. A nr 3226/2017, notariusz sylwia seidel-nowak, kancelaria notarialna w tychach, ul. Budowlanych, wykreślono: §13 pkt 2, §14 ust. 6, §16, §17, zmieniono: §14 ust. 7, §18 ust. 7, §19 ust. 2 lit. A, dodano: §18 ust. 8.

 • 10. 11. 2015,repertorium a numer 350/2015 notariusz alicja świergot kancelaria notarialna ul. Stawowa 8/5,katowice,zmieniono: par 13. Par 14 punkt 5 ,par 16,par 17,par 18 ust. 7,par 19 ust. 2 lit. A par 19 ust. 2 lit. J w par 14 dodano punkt 6 I 7

 • 06. 11. 2013 r. , rep. A nr 1215/2013, notariusz magdalena giemza, kancelaria notarialna w katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3, - zmieniono: §13, §14 ust. 5 I 6 (zmiana numeracji), §16, §17, §18 ust. 7, §19 ust. 2 lit. A, §19 ust. 2 lit. J; - usunięto: §14 ust. 4

 • 01. 08. 2013 r. , notariusz mikołaj siennicki, kancelaria notarialna w poznaniu, os. Na murawie 12, - repertorium a numer 8251/2013

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 08.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 21.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.04.2015

  Od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2014

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

{{ fieldValue.v }}