Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 29.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 08.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 21.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.04.2015

  Od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2014

Wartość udziałów objętych za aport
 • 100 000,00 ZŁ