Nazwa pełna

SHM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000442143

NIP

9442244152

REGON

122729784

Adres siedziby

Jana Pawła II 82A, 30-444 Libertów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podejmowania w imieniu spółki zobowiązań w sprawach skutkujących zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem do świadczenia nieprzekraczającego kwoty 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto (z tym, że w przypadku umów chodzi o sumę wszystkich świadczeń w okresie objętym umową, a w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony - o sumę wszystkich świadczeń za okres jednego roku)upoważniony jest jeden członek zarządu. W pozostałym zakresie wymagane jest działanie 2 (dwóch) członków zarządu łacznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres www

WWW.SHMYSTEM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013