Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Warszawa

Imię ojca

Stanisław

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Ppl Wa 337/09/3 zarządzenie z dnia 20.01.2010 r. dotyczące Jana Żaryna – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w meldunku Departamentu III MSW z 28.11.1979 r. jako osoba zaproszona na wykład zorganizowany 16.11.1979 r. w Warszawie przez Towarzystwo Kursów Naukowych. Akta IPN BU 0296/196 (KS4/861), t. 5.
Wymieniony w aktach SOR krypt. „Pegaz” (nr rejestracyjny 51556) prowadzonej w latach 1978–1981 przez Wydział III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło działalności Towarzystwa Kursów Naukowych [TKN]. W aktach odnotowano, że został zaproszony na wykład TKN 16.11.1979 r., który miał się odbyć w prywatnym mieszkaniu w Warszawie. SB uniemożliwiła przeprowadzenie wykładu. Akta IPN BU 0222/193 (53050/II), t. 6, k. 116-121 Fragment SOR "Pegaz", w którym występuje J. Żaryn opublikowany w wydawnictwie źródłowym "Kryptonim «Pegaz». Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978-1980", opr. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2014, s. 431. Publikacja dostępna na stronie internetowej IPN: http://ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/kryptonim-pegaz.-sluzba-bezpieczenstwa-wobec-towarzystwa-kursow-naukowych-1978.
Zatrzymany 10.11.1982 r. w Warszawie przez funkcjonariuszy KDMO Warszawa-Śródmieście pod zarzutem udziału w zajściach ulicznych. Wedle zapisu w kartotece „wznosił wrogie okrzyki, rzucał kamieniami w pojazdy". Na wniosek prokuratury aresztowany tymczasowo od 10.11. do 10.12.1982 r. Postępowanie było prowadzone najpierw w trybie doraźnym, uchylonym 25.11.1982 r. Następnie objęty postępowaniem Wydziału Dochodzeniowego KDMO Warszawa-Śródmieście pod zarzutem „udziału w zbiegowisku i stawiania czynnego oporu”. Nie odnaleziono materiałów sprawy. Karta E-14 i karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 29.07.1971 r., anulowane 25.04.1972 r. Informacja na podstawie zapisu z karty PZ 4/1 - brak powodu zastrzeżenia i jednostki, która o nie wnioskowała. Zapis na karcie PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW. Akta o sygn. IPN BU 1005/164857 (EAGM 164857).
Akta paszportowe (EAWA 66391). Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt o sygn. EAWA 66391 nie odnaleziono. Na karcie PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW numer EAWA 66391 został przekreślony, a poniżej dopisano numer EAGM 164857.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 337/09/3 zarządzenie z dnia 20.01.2010 r. dotyczące Jana Żaryna – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w meldunku Departamentu III MSW z 28.11.1979 r. jako osoba zaproszona na wykład zorganizowany 16.11.1979 r. w Warszawie przez Towarzystwo Kursów Naukowych. Akta IPN BU 0296/196 (KS4/861), t. 5.
Wymieniony w aktach SOR krypt. „Pegaz” (nr rejestracyjny 51556) prowadzonej w latach 1978–1981 przez Wydział III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło działalności Towarzystwa Kursów Naukowych [TKN]. W aktach odnotowano, że został zaproszony na wykład TKN 16.11.1979 r., który miał się odbyć w prywatnym mieszkaniu w Warszawie. SB uniemożliwiła przeprowadzenie wykładu. Akta IPN BU 0222/193 (53050/II), t. 6, k. 116-121 Fragment SOR "Pegaz", w którym występuje J. Żaryn opublikowany w wydawnictwie źródłowym "Kryptonim «Pegaz». Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978-1980", opr. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2014, s. 431. Publikacja dostępna na stronie internetowej IPN: http://ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/kryptonim-pegaz.-sluzba-bezpieczenstwa-wobec-towarzystwa-kursow-naukowych-1978.
Zatrzymany 10.11.1982 r. w Warszawie przez funkcjonariuszy KDMO Warszawa-Śródmieście pod zarzutem udziału w zajściach ulicznych. Wedle zapisu w kartotece „wznosił wrogie okrzyki, rzucał kamieniami w pojazdy". Na wniosek prokuratury aresztowany tymczasowo od 10.11. do 10.12.1982 r. Postępowanie było prowadzone najpierw w trybie doraźnym, uchylonym 25.11.1982 r. Następnie objęty postępowaniem Wydziału Dochodzeniowego KDMO Warszawa-Śródmieście pod zarzutem „udziału w zbiegowisku i stawiania czynnego oporu”. Nie odnaleziono materiałów sprawy. Karta E-14 i karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 29.07.1971 r., anulowane 25.04.1972 r. Informacja na podstawie zapisu z karty PZ 4/1 - brak powodu zastrzeżenia i jednostki, która o nie wnioskowała. Zapis na karcie PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW. Akta o sygn. IPN BU 1005/164857 (EAGM 164857).
Akta paszportowe (EAWA 66391). Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt o sygn. EAWA 66391 nie odnaleziono. Na karcie PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW numer EAWA 66391 został przekreślony, a poniżej dopisano numer EAGM 164857.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 337/09/3 zarządzenie z dnia 20.01.2010 r. dotyczące Jana Żaryna – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.