Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 16 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA IGNACEGO SKORUPKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000663965

NIP

1251652195

REGON

366590541

Data rejestracji

17 lutego 2017 r.

Adres siedziby

Willowa 18, Duczki, 05-200 Wołomin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017