Nazwa pełna

FUNDACJA KRESY HISTORII

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000494560

NIP

5242766205

REGON

147066960

Data rejestracji

17 stycznia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

6 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Wysockiego 11, 03-371 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Reklama

  • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

  • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym uchwałą zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Funadacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014