Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 6 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KRESY HISTORII

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000494560

NIP

5242766205

REGON

147066960

Data rejestracji

17 stycznia 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Wysockiego 11, 03-371 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Reklama

  • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

  • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym uchwałą zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Funadacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014