Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 23 września 2002 r.

Nazwa pełna

KOMITET DLA UPAMIĘTNIENIA POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000126467

REGON

014949785

Data rejestracji

30 sierpnia 2002 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 64 / 6, 00-322 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1) powołanie komisji historycznej mającej na celu ustalenie listy osób ratujących żydów w Polsce w czasie drugiej wojny światowej. Zakres prac k. H. Ustala osobny regulamin; 2) wystawienie tablic z nazwiskami polaków ratujących żydów w czasie drugiej wojny światowej, w miejscu godnym i zabezpieczonym na obszarze rzeczypospolitej Polskiej; 3) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami, które mogą dopomóc w realizacji celów statutowych.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd główny reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu. Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A-RST 3508 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY