Nazwa pełna

KOMITET DLA UPAMIĘTNIENIA POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000126467

REGON

014949785

Data rejestracji

30 sierpnia 2002 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 64 / 6, 00-322 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1) powołanie komisji historycznej mającej na celu ustalenie listy osób ratujących żydów w polsce w czasie drugiej wojny światowej. Zakres prac k. H. Ustala osobny regulamin; 2) wystawienie tablic z nazwiskami polaków ratujących żydów w czasie drugiej wojny światowej, w miejscu godnym I zabezpieczonym na obszarze rzeczypospolitej polskiej; 3) nawiązywanie I utrzymywanie współpracy z instytucjami, organizacjami I osobami, które mogą dopomóc w realizacji celów statutowych.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd główny reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz I działa w jego imieniu. Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A-RST 3508 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY