Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 8 listopada 2012 r.

Nazwa pełna

"POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000372863

Data rejestracji

9 grudnia 2010 r.

Adres siedziby

Giewont 17, 02-829 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celem stowarzyszenia jest udział w życiu publicznym zgodnie z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz kultywowanie postaw patriotycznych obywateli. 2. Nadto celem stowarzyszenia jest szeroka działalność społeczna, edukacyjna i kulturalna zmierzająca do zachowania w pamięci narodowej ofiar katastrofy smoleńskiej, w szczególności inspirowanie i wspieranie inicjatywy wzniesienia w warszawie pomnika dla uczenia prezydenta rzeczpospolitej lecha kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy.

Zerząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Pkt. 29 statutu do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawniony jest prezes stowarzyszenia lub wiceprezes i skarbnik stowarzyszenia działający łącznie. W innych sprawach nieskutkujących zaciąganiem zobowiązań, stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

HTTP://WWW.ATOPOLSKAWLASNIE.COM/SPJN/INDEX_SPJN.HTML

Adres e-mail

SPJN.SPJN@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY