Funkcjonalności:

Bezpłatnie

 

99 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

249 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

Funkcjonalności:

Wyszukuj organizacje przez nazwę, numer KRS, NIP, REGON lub powiązane osoby.

Wyszukuj osoby przez imię, nazwisko lub powiązane organizacje.

Sprawdzaj podstawowe informacje o organizacjach (adres, forma prawna, numery rejestrowe, kapitał zakładowy).

Upewnij się kto może reprezentować organizację, którą się interesujesz.

Sprawdzaj strukturę właścicielską spółek, tj. listę udziałowców i wspólników wraz z informacjami o liczbie oraz wartości ich udziałów.

Dowiedz się kto nadzoruje organizację, którą się interesujesz.

Sprawdzaj rodzaj i wysokość pomocy publicznej otrzymanej przez organizację.

Sprawdź jakie projekty, dofinansowane z budżetu UE, zostały zrealizowane przez organizację.

Nawiguj po sieci powiązań osobowych i kapitałowych.

Wszystkie powyższe funkcjonalności oraz:

 
Prześledź historię osób i podmiotów powiązanych z organizacją, którą się interesujesz.

 
Zobacz jak zmieniały się dane organizacji na przestrzeni czasu.

 
Skorzystaj z zaawansowanych funkcji wyszukiwarki KRS, aby znaleźć organizacje np. z konkretnej branży i/lub obszaru geograficznego.

 
Zweryfikuj numery rachunków bankowych zarejestrowane w białej księdze VAT.

 
Sprawdź zobowiązania publiczne, które mają organizacje, którymi się interesujesz.

 
Sprawdzaj informacje o zmianach umów, przekształceniach, likwidacjach, upadłościach i restrukturyzacjach.

 
Zidentyfikuj osoby, które decydują o działalności danego podmiotu gospodarczego.

 
Zweryfikuj czy organizacja jest czynnym, zwolnionym bądź niezarejestrowanym podatnikiem VAT.

 
Przeglądaj decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące wybranej organizacji

 
Zobacz pełną strukturę działalności organizacji (według klasyfikacji PKD 2007

 
Pobierz odpis aktualny z KRS dla organizacji.

 
Pobieraj sprawozdania merytoryczne i finansowe (w tym Bilans, RZiS) dla organizacji.

Wszystkie powyższe funkcjonalności oraz:

 
 
Pobieraj sprawozdania merytoryczne i finansowe (w tym Bilans, RZiS) dla organizacji w formatach umożliwiających dalszą pracę z danymi w innych systemach informatycznych. Limit: 600 / miesiąc.

 
 
Znajdź organizacje o wybranym poziomie zatrudnienia. Sprawdź wielkość zatrudnienia dla wybranych organizacji.

 
 
Znajdź organizacje spełniające wybrane kryteria finansowe.

 
 
Przeglądaj dane i wskaźniki używane do profesjonalnej analizy finansowej

 
 
Eksportuj wyniki wyszukiwania do arkusza kalkulacyjnego.

 
 
Przeglądaj komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące wybranej organizacji

 
 
Zobacz dane kontaktowe organizacji (www, adresy e-mail, numery telefonów).

 
 
Pobierz odpis pełny z KRS dla organizacji.

 
 
Przeglądaj elektroniczne akta rejestrowe organizacji, którą się interesujesz.

 
 
Skopiuj tekst, zawierający niezbędne dane organizacji, który możesz wkleić do przygotowywanej umowy.

Przetestuj nasze plany abonamentowe. Jeżeli w ciągu 14 dni anulujesz plan - nie poniesiesz żadnych kosztów. Po okresie testowym, co miesiąc z Twojej karty będzie pobierana opłata. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi i nie ponosić dalszych kosztów. Wystawiamy faktury VAT.

Regulamin planów abonamentowych Rejestr.io »