Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 28 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA JANA PIETRZAKA "TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000393861

NIP

9512347705

REGON

144327376

Data rejestracji

18 sierpnia 2011 r.

Adres siedziby

Królewicza Jakuba 84B, 02-956 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Aranżacja imprez artystycznych, muzycznych, estradowych i teatralnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Impresariat artystyczny

  • Prowadzenie działalności wydawniczej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów oraz konkursów popularyzujących Polską tradycję historyczcną oraz postawy patriotyczne

  • Współpraca z Polskimi i zagranicznymi mediami mająca na celu realizację celów statutowych fundacji

  • Wspieranie młodych twórców których działanie nawiązuje do celów fundacji

  • Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami fundacji

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie prezesa fundacji i jednego z członków zarządu

Rada Społeczna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011