Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 21 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

"RUCH SPOŁECZNY IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000403225

NIP

5272672673

REGON

145964270

Data rejestracji

25 listopada 2011 r.

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz umacniania tożsamości narodowej polaków opartej na pamięci historycznej oraz budowy silnego, solidarnego i praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej - zgodnie z ideami i myślą społeczno- polityczną prezydenta rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku pod smoleńskiem wraz z pierwszą damą marią kaczyńską oraz 94 osobami, pełniąc służbę bogu i Polsce.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym

  • Działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa

  • Organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji

  • Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów

  • Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, w tym instytucjom samorządowym

  • Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa

  • Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych

  • Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, w tym z zakresu sportu i turystyki

  • Prowadzenie i wspomaganie działalności wychowawczo- edukacyjnej, badawczej i naukowej

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, przy czym do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia także w celu nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym: prezesa albo działającego w jego imieniu wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.LECHKACZYŃSKI.PL

Adres e-mail

KONTAKT@LECHKACZYŃSKI.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY