Nazwa pełna

"RUCH SPOŁECZNY IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000403225

NIP

5272672673

REGON

145964270

Data rejestracji

25 listopada 2011 r.

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz umacniania tożsamości narodowej polaków opartej na pamięci historycznej oraz budowy silnego, solidarnego i praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej - zgodnie z ideami i myślą społeczno- polityczną prezydenta rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku pod smoleńskiem wraz z pierwszą damą marią kaczyńską oraz 94 osobami, pełniąc służbę bogu i Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, przy czym do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia także w celu nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym: prezesa albo działającego w jego imieniu wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.LECHKACZYŃSKI.PL

Adres e-mail

KONTAKT@LECHKACZYŃSKI.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY