Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 11 września 2020 r.

Nazwa pełna

"RUCH SPOŁECZNY IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO"

KRS

0000403225

NIP

5272672673

REGON

145964270

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 listopada 2011 r.

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, przy czym do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia także w celu nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym: prezesa albo działającego w jego imieniu wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz umacniania tożsamości narodowej polaków opartej na pamięci historycznej oraz budowy silnego, solidarnego i praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej - zgodnie z ideami i myślą społeczno- polityczną prezydenta rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku pod smoleńskiem wraz z pierwszą damą marią kaczyńską oraz 94 osobami, pełniąc służbę bogu i Polsce.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@LECHKACZYŃSKI.PL